Hour Of Code 2016

romanav's picture

v Gimnaziji Ormož tudi letos obeležujejo teden poučevanja računalništva in informatike, ki traja od 5. do 11. decembra. Pri pouku informatike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, multimedij in fizike se dijaki na različne načine preizkušajo v programiranju. Profesorji želimo dijake vzpodbuditi, da bi bili ustvarjalci računalniških vsebin, ne samo uporabniki. Sicer lahko dijaki programirajo tudi v okviru krožka programiranja.

Mentorica: Lenka Keček Vaupotič, prof.

 GimazijaOrmoz_02.JPG 

    

 

OŠ Dobje - mentorica Miroslava Minić

Na OŠ Dobje so naredili celo VIDEO

OŠ Podčetrtek - mentor Borut Pihlar

   

Gimnazija Kranj - mentorica Mateja Žepič

   

 OŠ Košana - Mentorica Katja Čakada

Več na spletni strani šole....